Outplacement bij individueel ontslag

Aan de hand van de volgende vragen kan de werkgever bepalen welk outplacementaanbod hij aan de bediende moet doen.

1. Duur van de opzegtermijn

  • minder dan 30 weken: ga hieronder naar sectoraanbod
  • 30 weken of meer: ga naar vraag 2.

2. Zal de bediende de opzeg presteren?

  • ja: ga hieronder naar sectoraanbod
  • nee: de werkgever moet zelf een outplacementaanbod doen. Ga verder naar vraag 3.

3. Is de werkgever lid van de Werkgeversfederatie?

  • ja: ga naar het programma-aanbod en geniet van een korting van 15%
  • nee: sinds 1 januari 2016 hebben de bedienden met een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken recht op een aangepast outplacement, ter waarde van 1/12 van het jaarloon (begrensd tot min. 1.800 EUR en max. 5.500 EUR). Voor deze categorie bedienden is het sectoraanbod niet van toepassing. De werkgever contacteert een outplacementbureau van zijn keuze of informeert bij de Werkgeversfederatie naar het ledenvoordeel met een korting van 15%. 

Sectoraanbod

Is de bediende een gebaremiseerde of een niet-gebaremiseerde bediende?

  • Een gebaremiseerde bediende is een bediende die een functie bekleedt van klasse 1 tot en met 8, ongeacht de hoogte van de bezoldiging.
  • Een niet-gebaremiseerde bediende heeft een functie die hoger is dan klasse 8, ongeacht de hoogte van de bezoldiging (vb. kaderleden).

Voor de gebaremiseerde bediende, downloadt de werkgever onderstaande documenten en bezorgt hij deze aan de bediende binnen 15 dagen na de verbreking van de arbeidsovereenkomst of binnen de 4 weken na aanvang van de opzegtermijn:

De kost van het sectoraanbod wordt volledig ten laste genomen door het Sociaal Fonds. Right Management factureert rechtstreeks aan het Sociaal Fonds. De bediende neemt zelf contact op met het outplacementkantoor. Eens de werkgever de informatieve nota overhandigd heeft aan de bediende, hoeft de werkgever verder niets meer te doen.

Voor de niet-gebaremiseerde bediende kan de werkgever kiezen tussen:

  • het sectoraanbod: zelfde werkwijze als bij de gebaremiseerde bediende of
  • een meer uitgebreid outplacementaanbod. Hiervoor doet de werkgever beroep op:

Kiest de werkgever voor Right Management, dan kan hij kiezen voor één van de beschikbare programma's of hij vraagt naar een programma op maat. De kost van dit outplacementaanbod wordt gefactureerd aan de werkgever. De werkgever geniet nog van een tussenkomst van het Sociaal Fonds. De Raad van bestuur van het Sociaal Fonds bepaalt geval per geval het bedrag van de tussenkomst. Dit kan nooit hoger zijn dan de kostprijs van het sectoraal outplacement.

De aanvraag tot het bekomen van een tussenkomst dient te gebeuren aan de hand van het formulier OP.1. Dit formulier moet vergezeld zijn van de bijlagen, vermeld op het formulier en wordt ingediend binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de datum van de betekening van het ontslag.

Let op: er is geen recht op outplacement als het gaat om een ontslag tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling, een ontslag om dringende reden of wanneer de bediende zijn rustpensioen kan aanvragen.

Voor meer informatie: contacteer ons via sociaalfonds@wf-fe.be of op 03 221 99 90.