AANVULLENDE PREMIE JEUGDVAKANTIE

De sectorale cao van 2 december 2019 betreffende de jeugdvakantie, in werking getreden op 1 januari 2020, kent een aanvullende premie toe voor de bedienden van het PC 226 die gebruik maken van hun recht op jeugdvakantie.

De aanvullende premie bedraagt :

  • 30 EUR bruto per jeugdvakantiedag
  • 15 EUR bruto voor een halve jeugdvakantiedag.

De premie wordt betaald door de werkgever die deze kan terugvorderen bij het Sociaal Fonds.

DOCUMENTATIE

Gelieve uw aanvraag in pdf-formaat te versturen naar sociaalfonds@wf-fe.be.

RECHTSBRON