AANVULLENDE PREMIE JEUGDVAKANTIE

De sectorale cao van 8 januari 2024 betreffende de jeugdvakantie, in werking getreden op 1 januari 2024, kent een aanvullende premie toe voor de bedienden van het PC 226 die gebruik maken van hun recht op jeugdvakantie.

De aanvullende premie bedraagt vanaf 1 januari 2024:

  • 33,70 EUR bruto per jeugdvakantiedag
  • 16,85 EUR bruto voor een halve jeugdvakantiedag.

De aanvullende premie die betrekking heeft op de kalenderjaren 201/2022/2023 bedraagt nog steeds:

  • 30 EUR bruto per jeugdvakantiedag
  • 15 EUR bruto voor een halve jeudgvakantiedag.

De premie wordt betaald door de werkgever die deze kan terugvorderen bij het Sociaal Fonds.

DOCUMENTATIE VANAF 1 JANUARI 2024:

DOCUMENTATIE VOOR DE KALENDERJAREN 2021/2022/2023:

Gelieve uw aanvraag in pdf-formaat te versturen naar sociaalfonds@wf-fe.be.

RECHTSBRON