Opleidingen

LOGOS, het opleidingsfonds van PC 226

Stelt jouw bedrijf bedienden tewerk onder PC 226? Dat betekent een pak voordelen bij LOGOS.

1. Gratis opleidingen

Je medewerkers van PC 226 kunnen zich professioneel versterken via een ruim en kwalitatief opleidingsaanbod, zowel klassikaal als online.

Keuze uit meer dan 200 opleidingen

 • Sectortechnische opleidingen (Incoterms, douane, documenten internationale handel, ADR, luchtvervoer…)
 • Informatica (MS Office zoals Excel, Word, Outlook…)
 • Persoonlijke vaardigheden (Coachen, Jouw team leiden, medewerkers motiveren, Onderhandelen, …)
 • Opleidings- en competentiebeleid
 • Talen
 • Commerciële vaardigheden (Scoren met customerservice …)
 • Welzijn

Gratis opleidingsaanbod

2. Opleidingsbudget

Investeren in opleidingen geeft je medewerkers een extra stimulans: ze groeien mee, samen met je bedrijf.

Opleiding gepland via een extern opleidingscentrum of via een interne trainer in je bedrijf? Dan kan je gebruik maken van het opleidingsbudget en een subsidiedossier indienen bij LOGOS.

Elke onderneming beschikt over een opleidingsbudget per kalenderjaar. Dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal bedienden onder het PC 226:

 • tot en met 10 bedienden: 100 EUR x aantal bedienden (max. 0,2 % van de loonmassa);
 • meer dan 10 bedienden: 90 EUR x aantal bedienden (max. 0,2 % van de loonmassa).

Na goedkeuring van de aanvraag door LOGOS bedraagt de financiële tussenkomst 20 EUR per persoon per effectief gevolgd opleidingsuur.

Opleidingsbudget

3. Opleidingsprojecten voor toekomstige medewerkers

Binnen onze sector zijn we altijd op zoek naar gemotiveerde, goed opgeleide werknemers. Voor sommige functies is dat niet altijd makkelijk.

Ben je op zoek naar nieuwe medewerkers of wil je stageplaatsen aanbieden? LOGOS organiseert regelmatig sectorgerichte opleidingen voor gemotiveerde en gescreende kandidaten.

Ze beschikken over de juiste kennis en mindset én kunnen meteen bij jou aan de slag.

Opleidingsprojecten

4. Competentiegericht HR-beleid

De kracht van je bedrijf zit in je medewerkers. Belangrijk dus om hen te blijven motiveren en stimuleren. Dat doe je met een doordacht competentie- en talentbeleid.

Meer weten over:

 • samenwerking met het onderwijs;
 • duaal leren;
 • goed onthaalbeleid; 
 • peter - en meterschap;
 • de opmaak van je opleidingsplan; 
 • werkbaar werk.

LOGOS geeft je daarover graag gratis advies.

Competentiegericht HR-beleid

5. Rapporteringsmodel

In ondernemingen met een overlegorgaan vindt er jaarlijks een voorafgaande bespreking plaats van het globaal opleidingsplan. Na afloop van elk kalenderjaar rapporteert de werkgever in het geëigende overlegorgaan over de  vormingsinspanningen aan de hand van een paritair opgesteld rapporteringsmodel. Je vindt dit model via de volgende link :

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: Greet Adriaenssen, Tel:03 221 99 75, E-mail:greet.adriaenssen@logosinform.be