Aanvullende premie tijdskrediet

Het tijdskrediet eindeloopbaan, of ook wel 'landingsbanen' genoemd, is bestemd voor bedienden van 55 jaar (uitzonderlijk 50 jaar) en ouder die hun prestaties tot een halftijdse baan of met 1/5e willen verminderen tot het bereiken van de pensioenleeftijd. Onder bepaalde voorwaarden hebben deze bedienden, boven op de uitkering die zij ontvangen van de RVA, recht op een aanvullende premie die betaald wordt door de werkgever.

Ook bedienden die een tijdskrediet met motief nemen en aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben boven op de uitkering die zij ontvangen van de RVA, recht op een aanvullende premie die betaald wordt door de werkgever.

De werkgever kan deze aanvullende premie terugvorderen van het Sociaal Fonds.

De wettelijke basis hiervoor is terug te vinden in de sectorale cao van 8 januari 2024 (registratienummer: 185633)

Voorwaarden in hoofde van de bediende vanaf 1 januari 2024

Stelsel 

Minimum leeftijd

Bedrag per maand

Duur

1/5 tijdskrediet landingsbaan of tijdskrediet met motief (Cao nr. 103)

60 jaar

101,09 EUR bruto

onbeperkt

1/5 tijdskrediet landingsbaan lange loopbaan, zwaar beroep of nachtarbeid (Cao nr. 170)

55 jaar

101,09 EUR bruto

onbeperkt

1/5 tijdskrediet landingsbaan met 28 jaar beroepsverleden zonder RVA-uitkering

(art. 8, § 3 Cao nr. 103)

55 jaar

101,09 EUR bruto

onbeperkt

1/2-tijdskrediet landingsbaan of tijdskrediet met motief (Cao nr. 170)

55 jaar

123,55 EUR bruto

onbeperkt

De premie wordt bij het maandloon gevoegd, waarna de gewone bedrijfsvoorheffing wordt toegepast.

De werkgever moet het brutobedrag van de premies inschrijven op de individuele fiche (model 281.18) in rubriek 10, c) andere (code 271).

Bij de vestiging van de aanslag in de personenbelasting zullen de begunstigden voor deze premies kunnen genieten van de vermindering voor vervangingsinkomens.

Terugbetalingsaanvraag door de werkgever

De werkgever kan de uitbetaalde aanvullende premies terugvorderen van het Sociaal Fonds. De werkgever doet hiervoor een aanvraag via de online tool op de website van het Sociaal Fonds.

Een aanvraag tot terugbetaling kan worden ingediend tijdens de drie kalenderjaren die volgen op het kalenderjaar waarin de premies werden uitbetaald. Na afloop van die periode vervalt het recht op terugbetaling.

Overzicht voor de terugbetaling:

1/5 tijdskrediet/landingsbaan: de aanvragen tot terugbetaling met betrekking tot het jaar:
  • 2021 (90 EUR bruto per maand) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2024
  • 2022 (90 EUR bruto per maand) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2025
  • 2023 (90 EUR bruto per maand) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2026
  • 2024 (101,09 EUR bruto per maand) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2027
  • 2025 (101,09 EUR bruto per maand) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2028
1/2 tijdskrediet/landingsbaan: de aanvragen tot terugbetaling met betrekking tot het jaar: (*)
  • 2021 (110 EUR + 48,53% = 163,38 EUR) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2024
  • 2022 (110 EUR + 48,53% = 163,38 EUR) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2025
  • 2023 (110 EUR + 48,53% = 163,38 EUR) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2026
  • 2024 (123,55 EUR + 48,53% = 183,50 EUR) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2027
  • 2025 (123,55 EUR + 48,53% = 183,50 EUR) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2028

(*) Tot 31 december 2019 waren de aanvullende premies in het kader van een 1/2 tijdskrediet landingsbaan of met motief vrijgesteld van RSZ. Door de uitbreiding van het toepassingsgebied van de sectorale cao van 1 juli 2019 betreffende het tijdskrediet voor 2020-2021 is deze vrijstelling niet langer van toepassing.

Dat betekent dat de werkgever vanaf 1 januari 2020 een bijzondere maandelijkse werkgeversbijdrage van 48,53% verschuldigd is op de aanvullende premie van 123,55 EUR bruto per maand.[1] Deze bijzondere werkgeversbijdrage wordt terugbetaald door het Sociaal Fonds. Het bedrag van de terugbetaling komt daardoor op 123,55 EUR + 59,95 EUR = 183,50 EUR per maand vanaf 1 januari 2024.

Voor bijkomende info kunt u contact opnemen met Veerle Geerts, e-mail: sociaalfonds@wf-fe.be, tel. 03/221 98 83 (afwezig op woensdag)

[1] Zie voor meer informatie de RSZ-instructies 2021-4 (bijzondere bijdrage SWAV vanaf 1 januari 2017).