Nieuw

Wens je als werkgever een terugbetaling te bekomen van de premies tijdskrediet die je aan de gerechtigde bedienden betaalde, dan zal je niet langer gebruik kunnen maken van de papieren aanvraagformulieren.  De aanvragen kunnen vanaf nu nog enkel online gebeuren.

Om aanvragen tot terugbetaling te kunnen doen, zal je medewerker die verantwoordelijk is voor de aanvragen, een machtiging moeten hebben.  Deze machtiging bekomt de medewerker nadat je als werkgever hem/haar daartoe een rol toekende in het Sociaal Fonds.  Hoe deze roltoekenning dient te gebeuren, lees je hier.

Van zodra de roltoekenning in orde is, zal de gemachtigde medewerker online de aanvragen tot terugbetaling kunnen doen.  Een online aanvraag doen, gebeurt via https://www.sociaalfonds.be/nl/aanvullende-premie-tijdskrediet of rechtstreeks hier.

LET OP: een online aanvraag kan maar gebeuren ten vroegste vanaf het tweede kwartaal volgend op de einddatum van de periode waarvoor de werkgever een aanvraag wenst te doen.

Vb. een aanvraag over de periode januari 2023 tot en met december 2023 kan maar gebeuren vanaf 1 april 2024 (= tweede kwartaal volgend op de einddatum van heel de periode 2023)

Vb. een aanvraag over de periode januari 2024 tot en met februari 2024 (bediende is per 1 maart 2024 op pensioen) kan maar gebeuren vanaf 1 juli 2024.