Aanwervingspremies

De ondernemingen van het Paritair Comité 226 (PC226) hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een forfaitaire premie ten laste van het Sociaal Fonds, voor elke bediende die zij in dienst hebben genomen en die voorheen in een andere onderneming van de sector werd ontslagen (behalve in geval van ontslag tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst of wegens een dringende reden).

De premie bedraagt 2.500 EUR (bij voltijdse tewerkstelling).

Documenten (klik op het gewenste document):

Gelieve uw aanvraag in pdf-formaat te versturen naar sociaalfonds@wf-fe.be.