Aanwervingspremie jongeren uit risicogroepen

De ondernemingen van het PC226 hebben recht op een forfaitaire premie ten laste van het Sociaal Fonds, voor het aanwerven van een jongere uit één van de zgn. risicogroepen. De jongere (< 26 jaar) moet aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. De forfaitaire premie bedraagt 2.500 EUR (bij voltijdse tewerkstelling).

Documenten (klik op het gewenste document):

Gelieve uw aanvraag in pdf-formaat te versturen naar sociaalfonds@wf-fe.be.