Aanwervingspremie jongeren uit risicogroepen

De ondernemingen van het PC226 hebben recht op een forfaitaire premie ten laste van het Sociaal Fonds, voor het aanwerven van een jongere uit één van de zgn. risicogroepen. De jongere (< 26 jaar) moet aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Bij een indienstneming vanaf 1 januari 2024 bedraagt de forfaitaire premie 2.808 EUR (bij voltijdse tewerkstelling).

Bij een indienstneming vóór 1 januari 2024 bedraagt de forfaitaire premie nog steeds 2.500 EUR (bij een voltijdse tewerkstelling).

Documenten (klik op het gewenste document):

Gelieve uw aanvraag in pdf-formaat te versturen naar sociaalfonds@wf-fe.be.