Aanvullende premie seniorvakantie

De sectorale cao van 23 november 2021 betreffende de seniorvakantie, in werking getreden op 1 januari 2022, kent een aanvullende premie toe voor de bedienden van het PC 226 die gebruik maken van hun recht op seniorvakantie.

De aanvullende premie bedraagt :

  • 30 EUR bruto per seniorvakantiedag
  • 15 EUR bruto voor een halve seniorvakantiedag.

De premie wordt betaald door de werkgever die deze kan terugvorderen bij het Sociaal Fonds.

DOCUMENTATIE

RECHTSBRON